Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

מחשבון מתקדם

על כל עותק של הספר שלך שימכר, יעברו אליך 60% מהמחיר לפני מע״מ פחות עלויות ייצור. השתמשו במחשבון בשביל לבדוק מה הרווח שלך יהיה.

תוכן

סוג הדף

משקל

גודל

מספר עמודים

מינימום 5 עמודים בסה״כ

כריכה

סוג הדף

משקל

שיטת כריכה

למינציה

מחיר

מחיר לצרכן

---

80

----

עלות ייצור

----

מחיר מינימלי לצרכן

----

רווח הסופר

----

מחיר ללא מע״מ

----

אנחנו

--

סוג הדף:

--

משקל:

--

גודל:

--

מספר עמודים:

כריכה

תוכן

--

סוג הדף:

--

משקל:

--

שיטת כריכה:

--

למינציה:

דפים פנימיים

המידע שניתן על ידי המחשבון אינו הצעת מחיר וקיים רק להדגמת מודל התמלוגים של האתר. הצעה רשמית ומחייבת תוצג רק בעת רישום הספר לאתר.