תפילת יעקב | מאת יעקב חזן

375 עמודים, גודל סטנדרטי

תפילת יעקב | מאת יעקב חזן

₪60.00מחיר

הרבה שנים חשקה נפשי להבין לעומקה של תפילה כדי לעבוד את העבודה שבלב, כמו שאמר רב יהודה תיתי לי דקיימתי עיון תפילה  (שבת קיח:), ואין כוונתי לסודות ולרמזים של הזוהר בתפילה אלא לרובד של הפשט, לדוגמא:
מדוע חלקו של הקדיש הוא בעברית וחלקו בארמית?
ה' מֶלֶך (הווה), ה' מָלָך (עבר), ה' ימלוך (עתיד) לעולם ועד - מדוע סדר המילים בפסוק אינו לפי הרצף עבר, הווה ועתיד?
מדוע הנוסח של מודים שאומרים הציבור בחזרה שונה מהנוסח של מודים שאומר הש"ץ?
מדוע שונה הנוסח של הברכה האמצעית בתפילת העמידה בכל אחת מתפילות שבת?