Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תנאי שימוש


אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "למה לא?" https://www.whynot.co.il/  הכולל את תתי שמות המתחם (sub-domains) ("האתר") המופעל על ידי טכנולוגיות הוצאה לאור ותוכן בע”מ ("החברה"). האתר מהווה, בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת ספרים ("המוצרים") ומציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות שירותי הוצאה לאור, שירותים נלווים (כגון שירותי כריכת ספרים) ומכירת ספרים ("השירותים"). אם הנך סופר ו/או מוציא לאור, תנאי השימוש כוללים את תנאי שימוש הוצאה לאור המצורף לתנאי השימוש כנספח א'. 

    1.    הסכמה לתנאי השימוש באתר. 
השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים": כולל לרבות מידע, הצעות, המלצות, חוות דעת, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, תוכנה, קובץ, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו, פתיחת חשבון משתמש ושימוש בשירותים, מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו (לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, האתר ותכניו, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. 
השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. שימושך באתר מהווה אישור כי הנך לפחות בן 18 שנים ובמידה והינך קטין, כי הנך משתמש באתר באישור הורה או האפוטרופוס החוקי שלך. 

    2.    התחייבויות המשתמשים 
החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע איזה מהפעולות הבאות:
   2.1.    התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה. 
   2.2.    שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר. 
   2.3.    הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.
   2.4.    הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החברה לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
   2.5.    פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
   2.6.    הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.
   2.7.    הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.
   2.8.    איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
   2.9.    קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה, העלאה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש. 
   3.    רכישת מוצרים ושירותים באתר 
   3.1.    האתר מאפשר למשתמשים בו לרכוש מוצרים ושירותים המוצגים באתר. מובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
   3.2.    תוכל לבצע את הרכישה באמצעות פתיחת חשבון משתמש, ולשם כך תתבקש להזין פרטים בסיסיים כגון כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, כתובת למשלוח ומספר טלפון, וכן לבחור שם משתמש וסיסמא אישית. 
   3.3.    פתיחת חשבון משתמש באתר תאפשר למשתמשים לבצע פעולות שונות באתר הפתוחות רק בפני מי שהוא משתמש רשום, לרבות מעקב אחר ההזמנות האחרונות שביצעת, ניהול כתובות למשלוח  ועריכת פרטים אישיים. בכניסות חוזרות לאתר (לאחר יצירת חשבון משתמש), על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך וסיסמתך האישית.
   3.4.    ככל שתהיה מעוניין לרכוש מוצרים באתר, תתבקש ראשית כל לבחור את המוצרים המבוקשים ולהוסיפם לסל הקניות שבאתר. לא ניתן להזמין באמצעות האתר מוצרים אשר מסומנים כ"חסרים במלאי". ככל שבידך קופון לרכישת מוצר, יהיה עליך להזין את קוד הקופון הרלוונטי. בתום מילוי סל הקניות, תתבקש ללחוץ על "מעבר לסל הקניות". 
   3.5.    כחלק מהליך ההזמנה, תתבקש לבחור בשיטת משלוח. ככל שהכתובת אליה מתבקש המשלוח שונה מן הכתובת אותה סיפקת בעת ההרשמה כאמור, יהיה עליך לציין זאת. בסיום התהליך, תתבקש לאשר את פרטי ההזמנה, לבחור אמצעי לביצוע תשלום ולמסור את הפרטים הנדרשים לשם ביצוע התשלום. מובהר כי פרטים אלו יימסרו על ידך ישירות באתר לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה (חברת PayMe  או כל ספק אחר עמו החברה תתקשר בקשר עם מתן שירותי הסליקה מעת לעת ("ספק הסליקה")), וישמרו על ידו אף לאחר השלמת העסקה, ובהתאם לכך השמירה והשימוש בפרטיך האישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה. 
   3.6.    במעמד ההזמנה תתבצע ע"י ספק הסליקה בדיקה של כרטיס האשראי אשר את פרטיו מסרת ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, תימסר לך הודעה על אישור ההזמנה. מובהר כי חיוב בגין עסקת רכישה כאמור תתבצע  עם סיום ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת האשראי. במידה שפרטי האשראי שנמסרו אינם מלאים ו/או מדויקים וכן במידה שחברת האשראי תסרב לכבד את כרטיס האשראי, תקבל הודעה מתאימה והמוצר/השירות שהוזמנו לא יסופקו. 
   3.7.    באתר ניתן להזמין גם שירותים נלווים הקשורים לתהליך הוצאה לאור של ספר, כגון שירותי עריכה, הגהה, עימוד, עיצוב כריכה, הפצה, ספר אלקטרוני, דפוס, ניהול הפקה ועוד ("השירותים הנלווים"). השירותים הנלווים כפופים לתשלום המחירים המופיעים באתר,  עשויים להיות כפופים לתנאי שימוש נוספים שיובאו לידיעתך בטרם רכישת השירותים הנלווים. 
   3.8.    מחירי המוצרים והשירותים כפי שמפורסמים באתר הינם כפי שעודכנו לאחרונה לפני ביקורך באתר. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר בו תחויב במסגרת עסקת הרכישה הינו המחיר אשר יהיה בתוקף באתר במועד ביצוע ההזמנה באתר. 
   3.9.    ככל שהצעות לרכישת מוצר או שירות באתר יכללו הטבה או מבצע, הטבה או מבצע כאמור יהיו מוגבלים במלאי ובזמן ו/או בתנאים נוספים כפי שיפורטו באתר. 
   3.10.    המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש. 
   3.11.ככל שרכישת מוצרים תעשה באמצעות קישור לאתר חיצוני, תנאי המכירה שיחולו יהיו של האתר בו נרכשו השירותים ו/או המוצרים, ולאתר לא תהיה כל אחריות כלפי מזמין השירותים ו/או המוצרים, בהתאם לס' 11.3.
   4.    אספקת המוצרים 
   4.1.    מוצרים פיזיים
   4.1.1.    אספקת המוצרים תתבצע בתחומי מדינת ישראל בלבד באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
   4.1.2.    אספקת המוצרים אליך תתבצע באמצעות דואר ישראל, ו/או חברת שליחויות עימה תתקשר החברה מעת לעת בהתאם למועדי החלוקה של חברת השליחויות. 
   4.1.3.    אספקת המוצרים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר ("דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו, ככל שרלוונטי, למחיר המוצרים המצוין באתר. החברה רשאית לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
   4.1.4.    לצורך תיאום מועד האספקה, ספק המשלוח ייצור עמך קשר בטלפון אותו מסרת בעת הרשמתך לאתר כאמור בסעיף ‏3.2 לעיל. 
   4.1.5.    המוצרים ימסרו אך ורק לבגירים מגיל 18 ומעלה, בכפוף להצגת תעודה מזהה. תנאי לאספקת המוצרים והמשלוח הינו הצגת תעודת זהות או אמצעי מזהה אחר של המקבל בפני השליח. 
   4.1.6.    במקרה בו הגיע ספק השילוח במען המבוקש במועד אשר תואם עמך ולא נכח במקום בגיר מעל גיל 18, יוחזרו המוצרים לחברה והחברה תהא רשאית לחייבך בדמי המשלוח. החברה תתאם עמך מועד משלוח חלופי עליו תחויב בדמי משלוח נוספים, כמפורט באתר (אף במקרה בו המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח).  
   4.1.7.    החברה איננה ולא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של ספק השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. 

 
   5.    ביטול מכירה 
   5.1.    החברה פועלת בהתאם להוראות החוקיות החלות עליה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ("חוק הגנת הצרכן"). במקרה של התנגשות בין ההוראות החוקיות (לרבות חוק הגנת הצרכן) לתנאי מדיניות הביטולים שלהלן, יגברו הוראות החוק הרלוונטיות.
   5.2.    ניתן לבטל עסקה בקשר למוצר שרכשת דרך האתר בתוך ארבעה עשר (14) יום, מהמאוחר מתאריך אספקת המוצר או קבלת הודעת דוא"ל על אישור ההזמנה, ובלבד שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית וללא כל נזק. לא יתקבלו בקשות לביטול והחזרה לאחר תקופה של ארבעה עשר (14) יום (או ארבעה (4) חודשים, לפי העניין, בהתאם לסעיף ‏5.3 להלן). 
   5.3.    אם אתה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, והעסקה הייתה כרוכה בשיחה עם נציג של הנהלת החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), תוכל להגיש בקשה לביטול עסקה והחזרת המוצר בתוך ארבעה (4) חודשים מתאריך קבלת המוצר או קבלת הודעת דוא"ל על אישור ההזמנה, המאוחר מהם.
   5.4.    החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: 
   5.4.1.    אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי מוצר או שירות, מחיר ו/או פרטים אחרים.
   5.4.2.    במקרה של מקרה הונאה ו/או גניבת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה.
   5.4.3.    בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה.
   5.4.4.    במקרה שהחברה אינה יכולה לספר את המוצר או השירות הרלוונטיים בשל אירוע שאינו בשליטתה (כגון שריפה, תאונות, מחלות, מגיפה, שביתות, פרעות, מלחמה, הוראות רשות מוסמכת או תנאי מזג אוויר קיצוניים).
במקרה שכזה, הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לך בכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת הרשמתך כאמור בסעיף ‏3.2 לעיל. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש ו/או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

    6.    מדיניות פרטיות
החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר, הרישום ו/או השימוש בשירותים, נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת בכתובת: www.whynot.co.il/privacy ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון. 

    7.חוות דעת 
   7.1.    באתר תינתן אפשרות לתת דירוג ולפרסם חוות דעת ביחס לשירותים ו/או מוצרים ו/או ספרים המתפרסמים באתר ("חוות הדעת"). חוות הדעת יכול שתכלול דירוג או ציון ביחס לקריטריונים מוגדרים מראש וכן מלל חופשי. חוות הדעת מהוות התרשמות כללית של המשתמשים באתר וייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בחוות הדעת באתר אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בחוות הדעת וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
   7.2.    חוות הדעת אשר תבחר לפרסם באתר יהיו חשופות לכלל גולשי האתר ו/או רשת האינטרנט והכינוי אשר מסרת בעת הרישום לאתר יופיע לצד חוות הדעת שלך. החברה לא תישא כלפיך באחריות בקשר עם התגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום חוות הדעת ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפיך באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידך במסגרת חוות הדעת.
   7.3.    בפרסום חוות דעת הנך מתבקשת להתייחס להתרשמותך וחוות דעתך הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בחוות הדעת לכל מטרה אחרת שאינה הצגת התרשמותך וחוות דעתך הסובייקטיבית. כל מטרה אחרת, לרבות למטרות יחסי ציבור, אסורה בהחלט. 
   7.4.    על חוות הדעת שהנך מבקשת לפרסם להיות מפורטת, עניינית וכתובה בשפה נאותה. אין לרשום בחוות הדעת כל תוכן אשר הינו בלתי הולם, פוגעני או תוכן הפוגע בזכויות צדדים שלישיים.
   7.5.    ייתכן שמשתמשים נוספים יהיו רשאים להגיב לחוות הדעת שביקשת לפרסם. בנוסף, החברה רשאית לדרוש ממך אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי אכן קיבלת את השירות ו/או המוצר נשוא חוות דעתך ולחברה יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום חוות הדעת ו/או התגובות או להסירן.
   7.6.    החברה רשאית למחוק את חוות הדעת ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, וכן להחליט שלא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה וכן להסיר מפרסום חוות דעת ו/או תגובה וכן לעדכן או לערוך חוות דעת ו/או תגובה, והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם החברה סבורה כי חוות הדעת איננה אמינה. 

    8.    שירות לקוחות 
לפרטים ובירורים בקשר למוצרים והשירותים ו/או לאספקתם אתה יכול לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות מילוי טופס "צור קשר" באתר, בטלפון: 053-4781719 או על ידי משלוח אימייל לכתובת: ​info@whynot.co.il  
   9.    היעדר מצגים
   9.1.    השימוש שלך באתר, בשירותים ובתכנים והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. החברה מודעת לכך שמשתמש יכול להיכנס לאתר מכל מקום בעולם אם האתר או התכנים ושימושך בהם נוגד את דין מקום הכניסה שלך לאתר, אז האתר ותכניו אינם מיועדים לך, והנך מתבקש שלא להיכנס לאתר או לעשות בו ובתכניו שימוש. הנך אחראי לידיעת דין מקום הכניסה שלך לאתר ולציות לו.
   9.2.    החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.
   9.3.    החומרים באתר הינם כללים בלבד ונועדו להנחות, לסייע ולשמש עזר למשתמשים באתר, אולם הם אינם תחליף להפעלת שיקול דעת מצד המשתמש ו/או לקבלת ייעוץ מקצועי. אין בעל האתר אחראי בשום אופן על התוצאות של השימוש בתוצרים הסופיים של שירותי האתר. למען הסר ספק אופי השימוש בתוצרים של שירותי האתר (לרבות שירותים ומוצרים) הוא באחריות המשתמש בלבד.
   9.4.    כל התכנים המפורסמים באזור החנות באתר, ובכלל זה תיאור הספר ומאפייניו, מגיעים מהסופרים או מהוצאות הספרים. אם חלה טעות ו/או אם נפגעת מתוכן כלשהו בחנות ו/או באתר,  אנא פנו אלינו דרך טופס יצירת הקשר ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לטפל בבעיה.

    10.    הגבלת אחריות 
החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, אינם אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותו עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, עבור השימוש בשירותים.

    11.    קישורים לאתרי צד ג' 
   11.1.    באתר משתמש עשוי למצוא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, והחברה ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקר בהם.
   11.2.החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. ההסתמכות על או אינטראקציה עם בעל אתר צד ג' כלשהו, הם תחת אחריותך הבלעדית. אם יש לך סכסוך עם בעלי אתרים צד ג' בקשר לאתר, אתה מצהיר כי החברה אינה אחראית לתביעות או נזקים כלשהם הנובעים מהמחלוקת או הקשורים אליה.
   11.3.כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר, אינה כוללת את החברה כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודיע החברה אחרת לרבות במסגרת האתר. החברה אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים ו/או במסגרת אירועים אליהם תגיע באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיע החברה אחרת לרבות במסגרת האתר. 

    12.    קניין רוחני 
   12.1.    כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות בתכנים ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או הספרים ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית להחברה, שמורים לחברה או מי מטעמה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה או מבעלי הזכויות האחרים, מראש ובכתב.
   12.2.כל הספרים המפורסמים באזור החנות באתר הם באחריות המחברים והוצאות הספרים (להלן “המוכרים”)  בלבד. כללל תביעה בקשר עם הספרים, לרבות דיבה, נזיקין, ו/או הפרת זכויות יוצרים, הינם באחריות הבלעדית של המוכרים, ולא של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהחנות כל ספר אשר פוגע באדם אחר או מפר זכויות יוצרים ללא כל הודעה מראש למוכרים וללא החזר כספי של עלויות ההפקה ו/או ההקמה באתר.
   12.3.    כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט בתנאי שימוש אלה.
   12.4.    החברה מכבדת את הזכויות הלגיטימיות של בעלי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, והחברה תתייחס ונגיב להודעות בנוגע להפרת זכויות כאמור שיתקבלו בכתובת: info@whynot.co.il

    13.    כללי
   13.1.החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר, אם לא תעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.
   13.2.החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום התנאים המתוקנים באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר מכן פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.
   13.3.החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהחנות כל ספר אשר פוגע באדם אחר או מפר זכויות יוצרים ללא כל הודעה מראש למוכרים וללא החזר כספי של עלויות ההפקה ו/או ההקמה באתר השונות.
   13.4.    הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 
   13.5.על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

עודכן לאחרונה: מרץ 2022.   
נספח א'
תנאי שימוש שירותי הוצאה לאור
השימוש בשירותי ההוצאה לאור באמצעות אתר האינטרנט "למה לא?" https://www.whynot.co.il/  הכולל את תתי שמות המתחם (sub-domains) (להלן: "האתר") המופעל על ידי טכנולוגיות הוצאה לאור ותוכן בע”מ ("המו"ל"), ובכלל זה בתכנים הקשורים בו כפוף לתנאי השימוש בשירותי הוצאה לאור שלהלן (להלן: "ההסכם"), נחתם בינך (להלן: "הסופר") לבין המו"ל ביום כניסתך לאתר. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו לצורך הוצאה לאור מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה למטרת הוצאה לאור. הנך רשאי להשתמש בשירותי ההוצאה לאור ובתכנים הקשורים אליו בהתאם לכללים המפורטים להלן. המו"ל שומר לעצמו  את הזכות לעדכן מעת לעת את ההסכם באתר. 
   1.    מבוא וכותרות הסעיפים
   1.1.    המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
   1.2.    כותרות הסעיפים משמשות לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי לשמש כאמצעי לפירוש תוכן הסעיפים.
   2.    הליך ההוצאה לאור 
   2.1.    הסופר יעביר למו"ל את החומר הסופי לתחילת העבודה בטקסט מוקלד בגרסת Word. במידה והספר מכיל תמונות, גרפים, ו/או תרשימים הסופר יספקם בקבצים נפרדים. הסופר לא יוכל לשנות או להוסיף מהתוכן שהעביר, אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים מראש ובכתב.
   2.2.    המו"ל יבחר איש מקצוע מטעמו ולפי שיקול דעתו לעבודה מול הסופר. במידה והסופר הודיע למו"ל בכתב בתוך 5 ימים מיום שהוצג בפניו איש המקצוע, שאיש המקצוע שנבחר לא מקובל עליו, יבחר המו"ל איש מקצוע אחר, וכן הלאה באופן סביר, עד שייבחר איש מקצוע. לאחר אישור איש המקצוע (לרבות, אי הודעה על התנגדות בתוך תקופת הזמן האמורה לעין) לא ניתן להחליפו. היה והסופר ידרוש החלפת איש המקצוע בכל מועד אחר, תתומחר עבודת איש המקצוע שבוצעה, והסופר ישלים את ההפרש לצורך עבודה עם איש מקצוע אחר.
   2.3.    מרגע תחילת העבודה על עימוד הספר, לא ניתן לשנות את תוכן הספר, למעט תיקוני הגהה אשר אינם פוגעים ו/או משנים את מבנה הספר, לרבות את מספרי העמודים, כותרות רצות וכיוצ"ב. כל תיקון בתוכן הספר אשר לא עונה על דרישות אלה יתומחר לפי זמן העבודה לפי תעריף של 180 ₪ + מע"מ לשעה.
   2.4.    עיצוב הכריכה יכלול עד 8 סקיצות שיועברו לעיון הסופר. אם לא יצליח המו"ל לספק עיצוב כריכה אשר יענה על דרישות הסופר - הסופר יזוכה ב-600 ₪ + מע"מ בלבד בעבור שירות זה, ויהיה רשאי להפנות את עבודת עיצוב הכריכה לכל איש מקצוע אחר מטעמו, ובלבד שבכל מקרה לא תהיה לסופר כל תביעה או טענה כנגד המו"ל או מי מטעמו בקשר עם עיצוב הכריכה.
תחולת סעיף 2 זה הינה רק על סופרים אשר בחרו לקבל מהמו"ל שירותי הפקה (לרבות שירותי פרסום, הדפסה, כריכה, הפצה וכדומה) באמצעות האתר.
   3.    זכויות קניין רוחני והיתרי פרסום 
   3.1.    במקרה הצורך מתחייב הסופר להשיג, מראש ועל חשבונו, היתר בכתב לשם פרסומו של כל חומר הנכלל ביצירה והמהווה נושא לזכויות של צדדים שלישיים. 
   3.2.הסופר מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי ביצירה (לרבות הזכות לתת רשות להדפסת ו/או הפצת הספר), וכי בפרסום היצירה ובפרסום החומר הכלול ביצירה לא יהיו משום עבירה ו/או הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות, כולל הפרת זכויות יוצרים של גורם כלשהו, פרסום דיבה או לשון הרע, או פגיעה בפרטיות. נדרש או נתבע המו"ל, לשלם סכום כלשהו בגין הפרת סעיף זה על ידי הסופר, מתחייב הסופר לשפות את המו"ל על כל סכום שישלם או שיחויב לשלם, מכוח תביעה או דרישה כאמור, וכן על כל הוצאה שהוציא המו"ל בקשר עם תביעה או דרישה כאמור. 
   3.3.    כל הזכויות הקניין ביצירה, לרבות זכויות היוצרים, הינן בבעלותו הבלעדית והיחידה של הסופר, והסופר מעביר למו"ל את הזכויות בכל מקום בעולם, להוצאת הספר לאור, להדפסתו ולהפצתו, כספר מודפס או בכל אמצעי אלקטרוני, AUDIO, מכני או אופטי הקיים כיום ו/או שיהיה קיים בעתיד, כמפורט בהסכם זה. 
   4.    הפצה ושיווק 
   4.1.הסופר מעביר בזאת למו"ל את זכויות ההפצה לספר, לצרכי מכירה ו/או השאלה בכל דרך לפי שיקול דעת המו"ל, לרבות במהדורות מודפסות, דיגיטליות, בחנויות מקוונות, לפי הסכמי המו"ל עם כל חנות, לרבות כל פלטפורמה עתידית איתה יבחר המו"ל לעבוד. 
   4.2.     הסופר מאשר למו"ל להציג חלקים מן הספר, לרבות פרק לדוגמה מהספר, ולהוסיף את הספר למבצעים שמקדם המו"ל. 
   4.3.    המו"ל לא יהיה אחראי לאובדן או נזק כלשהו שייגרם לחומרים שיועברו למו"ל, והסופר מצהיר כי בידיו עותק נוסף של הספר וכל חומר, כפי שמסרו לידי המו"ל.
תחולת סעיף 4 זה הינה רק על סופרים אשר בחרו להציע את הספר למכירה באתר.
   5.    תמלוגים 
תמורת התחייבויות הסופר המפורטות בהסכם זה, ישלם המו"ל לסופר את התמלוגים הבאים:
   5.1.    תמלוגים בשיעור של 60%, או שיעור התמלוגים העדכני באותה העת במחשבון התמלוגים המופיע באתר, מגובה התקבול שהתקבל בפועל על ידי המו"ל בניכוי מע"מ (להלן - "תקבולי המו"ל") מכל העותקים של הספר בעותק קשיח (מודפס), בכפוף לכך שעבור כל ספר שהודפס בשיטת הדפסה לפי דרישה, תנוכה מתקבולי המו"ל עלות ייצור הספר לפני תשלום תקבולי המו"ל. הסופר מודע ומאשר כי מחשבון התמלוגים באתר מתעדכן מעת לעת ועשוי יכול להשתנות בהתאם לשינויי עלויות המו"ל 
   5.2.במדיה והסופר מעוניין בשכר סופרים, ימציא הסופר מידי שנה אישור תאום/פטור מס שכר סופרים. 
   5.3.    כל התשלומים המנויים בהסכם זה ישולמו לסופר כנגד הגשת חשבונית מס כדין או דרישת תשלום, בצירוף אישור על גובה ניכוי מס במקור עבור שכר סופרים, ובתנאי שוטף + 15 מיום קבלת החשבונית הרלוונטית. ככל שתומצא למו"ל חשבונית מס יתווסף לתשלומים מע"מ כדין. 
הסופר רשאי להגיש חשבונית מס כדין או דרישת תשלום כמפורט בסעיף 5.3 זה, עבור כל סכום העומד לזכותו מהמו"ל, ובלבד שהסכם עולה על מאה ש"ח. כל הפעולות בקשר עם סעיף 5 להסכם זה, לרבות בדיקת יתרת זכות, ו/או הגשת חשבונית מס כדין או דרישת תשלום, יתבצעו באזור האישי של הסופר באתר. 
   6.    שונות
   6.1.הסופר יהיה רשאי לבטל את התקשרותו בהסכם זה בכל עת ובכל שלב של הליך ההוצאה לאור, מטעמים של הפרת התחייבות מהותית של המו"ל על פי הסכם זה שלא תוקנה בתוך 21 ימים ממועד הודעה בכתב מהסופר. 
   6.2.מוצהר בין הצדדים כי אין בהסכם זה כדי ליצור שותפות מעבר לאמור בו, וכי אין להסיק ממנו קיום יחסי עובד ומעביד בכל אופן שהוא.
   6.3.המו"ל רשאי להעביר, למסור, למכור ו/או להקנות, את הזכויות והחובות הכלולים בהסכם זה והנובעים ממנו, כולם או מקצתם, לאדם אחר או לגוף אחר, ובלבד שהדבר לא יגרע מהתחייבויות המו"ל כלפי הסופר, כפי שעולות מהסכם זה ועל-פי כל דין. 
   6.4.אלא אם יוסכם בין הצדדים אחרת ובכתב, כל מסמך סרוק ו/או אלקטרוני יחשב בין הצדדים כמקור.
   6.5.    על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך בין הצדדים להסכם זה יידון אך ורק בבית משפט בתל-אביב-יפו, לפי העניין.